Чингис хаан нэр, Чингис хааны албан ёсны хөрөг-ийг хэрэглэх, ашиглах журмын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2013-04-01

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Баярсайхан Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Чингис хааны гэсэн бүхнийг хамгаалах хуулийн төслийг санаачилжээ

УИХ-ын дэд дарга Л.Цогд “Чингис хаан” нэр, “Чингис хааны албан ёсны хөрөг”-ийг хэрэглэх, ашиглах журмын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат, Г.Баярсайхан нар өнөөдөр /

2013.01.23   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан