Монгол Улсын гаалийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг арилгах.)
Өргөн барьсан: 2016-05-31

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Б.Болор Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод өнөөдөр /2016.05.31/ Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Сангийн с

2016.08.03   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан