Монгол Улсын ирээдүйн өв сангийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-10-13

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь