Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эрх зүйн байдлын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2013-02-22

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэв

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхимд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас зохион байгууллаа.  Хэлэлцү

2013.02.22   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан