Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай

Тогтоолын төсөл (А.Ариунзаяаг томилох тухай)
Өргөн барьсан: 2016-07-28

Батлагдсан 94.3%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 3
УИХ Байр суурь
Б.Энх-Амгалан Монгол улсын их хурлын гишүүн, Зам, Тээврийн хөгжлийн сайд

Б.Энх-Амгалан: Ард түмэнд бодит үнэн мэдээллийг хүргээрэй

Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай Улсын Их Хурлын даргын саналыг хэлэлцлээ.  Статистикийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Үндэсний статистикийн хороо

2016.08.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Ж.Энхбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн

Ж.Энхбаяр: Статистикийн мэдээлэл үнэн байж улс орны эдийн засгийн байдал үнэн гарна

Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай Улсын Их Хурлын даргын саналыг хэлэлцлээ.  Статистикийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Үндэсний статистикийн хороо

2016.08.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Д.Цогтбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд

Д.Цогтбаатар: Мэргэжлийн ЗГ маргаашаас эхлээд ажилдаа орох хэрэгтэй

Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай Улсын Их Хурлын даргын саналыг хэлэлцлээ.  Статистикийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Үндэсний статистикийн хороо

2016.08.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан