Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Тусгай сургуульд суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид үдийн хоол олгох асуудлыг нэмж тусгах)
Өргөн барьсан: 2016-05-13

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Оюун Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод өнөөдөр /2016.05.17/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Оюун өр

2016.08.03   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан