Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хороондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-01-24

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Л.Болд ШИНЭ намын Төв зөвлөлийн дарга

Монгол улс, Америкийн нэгдсэн улс хооронд байгуулах хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл өргөн барив

 “Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хороондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр

2014.01.24