Компанийн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт ( Төрийн өмч давамгайлсан ХХК)
Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хэлэлцэж байгаа

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Н.Цэрэнбат Монгол улсын их хурлын гишүүн, Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд

Компанийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хойшлуулав

2016 оны арванхоёрдугаар сарын 28-ны өдөр Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Цэрэнбатын өргөн мэдүүлсэн Компанийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх хэлэл

2017.10.25   ЭЗБХ-ны хуралдаан