Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2018-12-07
“Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай” тогтоолын төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Б.Энх-Амгалан: Зэрэг дэв, шагнал урамшууллыг нь нэмбэл төрийн алба руу шуурах хүмүүс улам нэмэгдэнэ

Өнөөдөр /2019.01.24/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2019.01.24

С.Бямбацогт: Төрийн албан хаагч бол иргэдийн итгэлийг хүлээж л ажиллах ёстой

Өнөөдөр /2019.01.24/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.  Энэ үеэр төслийг санаачлагч гиш

2019.01.24

Ж.Ганбаатар: Төрийн албан хаагчдын тоо дэлхийн дунджаас 1 дахин илүү байна

Өнөөдөр /2019.01.24/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2019.01.24

Ж.Бат-Эрдэнэ: 2012 он хүртэл Төрийн албаны зөвлөл зөв, зүйтэй ажиллаж ирсэн

Өнөөдөр /2019.01.24/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2019.01.24

М.Билэгт: Иргэд төрийн үйлчилгээг бухимдалгүйгээр хүртэх боломж бүрдэх үү?

Өнөөдөр /2019.01.24/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2019.01.24

М.Билэгт: Төрийн албаны хариуцлагагүй байдлыг хэзээ засах вэ?

Өнөөдөр /2019.01.17/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэж байна. УИХ-ын гишүүд хууль санаачлагч боло

2019.01.17

Бусад