Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт явагдах нөхөн сонгуулийн талаарх

Бие даасан хууль (Зардлын хэмжээг батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2019-01-28

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
О.Баасанхүү Монгол улсын их хурлын гишүүн

Хэнтий аймагт УИХ-ын нөхөн сонгуулийн тов гаргаж, зардлын хэмжээг тогтоолоо

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар УИХ-ын сонгуулийн 42-р тойргийн нөхөн сонгуулийн товийг зарласаны дараа  “Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт явагдах нөхөн сонгуулийн зардлын хэмжээ

2019.02.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан