Иргэний зориг ногоон нам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
С.Оюун

Иргэний зориг ногоон намын дарга

Ц.Ганхуяг

Иргэний зориг ногоон намын дарга

С.Дэмбэрэл

Иргэний зориг ногоон намын дарга

2020 2021 2022 2023 2024
Мэдээлэл ороогүй байна.