Экспертүүд
2017.04.07
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Нэмэх хасах: Монголын тэтгэврийн тогтолцоонд шинэчлэл хэрэгтэй

МН25 суваг телевизийн Нэмэх хасах хэлэлцүүлэг Монголын тэтгэвэр болоод нийгмийн даатгалын тогтолцооны талаар өрнөлөө.

Тэтгэврийн нэрийн данс, тэтгэврийн сан мөн түүнчлэн тэтгэмж, нөхөн олговорын талаар одоогийн дүр төрх, үүнээс илүү хэрхэн сайжруулж болох талаар экспертүүд хэлэлцлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ