МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.11.25
Эдийн засаг, Худалдаа

Х.Ганхуяг: Хэмнэлттэй горимоор явах санал гаргасан

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг: 

Хэмнэлттэй горимоор явах санал гаргасан. Тухайн үед хөл хорио тогтоогүй байсан. Тэр цаг үед улсын төсвийг хэлэлцэж байсан. Манай Улсад эдийн засгийн нөөц бололцоо хэр байна вэ? Төсвийг алдагдалтай баталчихдаг хөл хорио сунгагдвал алдагдал нэмэгдэнэ гэж тухайн үед хэлсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ