https 124

НИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

2020.12.28
Зам, Тээвэр

Зам дээр цацсан бодис хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн эрчимд бутлаглагддаг

Б.Мөнхцэцэг: 

Хөдөлгөөн сийрэг байхад бодис цацахад нөлөөлдөг. Олон машин хөдөлгөөнд оролцоход сайн байдаг. Дугуйны эргэлтээр бодис маань илүү өргөн хүрээг хамардаг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ