МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг, Баянгол дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвд ажиллалаа.
2021.04.07
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг, Баянгол дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвд ажиллалаа.

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг, Г.Амартүвшин болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа нарын хамтаар Баянгол дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвд ажиллалаа.

Уулзалтын үеэр хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, залуусыг ажилтай болгох тэр дундаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн цахим үйл ажиллагаанд өөрийн зүгээс тусламж үзүүлэх боломжтой гэдгээ илэрхийллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ