МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.05.20
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах Ажлын хэсэг дөрөв дэх сургуульдаа ажиллав

Улсын Их Хурлын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны тогтоолоор байгуулсан Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж, санал, дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг өнөөдөр /2021.05.19/ Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 58, 25 дугаар сургуулиудад ажиллав. Өмнө нь, 2021.05.12-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн алслагдсан хорооны 79, 14 дүгээр сургуулиудад тус Ажлын хэсэг мөн ажилласан юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ