МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.09.04
Эдийн засаг, Худалдаа

Х.Ганхуяг: Хуулийн хугацаанд хариу өгөөгүй бол тухайн албан тушаалтанд хариуцлага тооцно

Х.Ганхуяг:

Анх 2001 онд аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хууль батлагдсан. Тухайн хуулиар 200-аад  төрлийн зөвшөөрөл тусгагдсан байсан. Тэр цагаас хойш жагсаалтад зөвшөөрлийн төрлөө нэмээд л оруулж байсан.

ШИНЭ МЭДЭЭ