МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэд Өмнөговь аймгийн иргэдийн хүсэлтийг уламжиллаа
2021.09.14
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэд Өмнөговь аймгийн иргэдийн хүсэлтийг уламжиллаа

УИХ-ын Н.Наранбаатар Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутагт шинээр нээх Цагаандэл уул автозамын хилийн боомт, Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн авто замын төслийг хэрэгжүүлэх нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх талаар Ханхонгор сумын Жаргалант, Хондот баг, Хүрмэн сумын Тулгат, Жанжин баг, Номгон сумын Төхөм багийн иргэдийн шаардлага, хүсэлтийг Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэд уламжиллаа.

Тодруулбал, Өмнөговь аймагт шинээр нээгдэх хилийн боомт, авто замаар уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх нь дан ганд Номгон, Хүрмэн, Ханхонгор сумдын малчдаар хязгаарлагдахгүй, тухайн нутагт малаа оторт гаргадаг Ноён, Сэврэй, Гурвантэс, Баяндалай сумдын малчдын амьдралд  ч сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэлтэй гэж нутгийн иргэд эсэргүүцэж байгаа юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ