МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.20
Эдийн засаг, Худалдаа

"Улаан бал" нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг оролцлоо

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг:

УИХ-ын гишүүд тойргийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудалд оролцож, өргөн барих боломжгүй байдаг. Бид орон нутаг эрх мэдлийг өгөх хэрэгтэй. Гишүүд л бүх зүйлийг шийддэг гэж сүүлийн 30 жил бий болсон асуудал байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ