МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Багш хөгжлийн ордны барилга ашиглалтанд ороход бэлэн
2021.10.22
Барилга, Хот байгуулалт

Багш хөгжлийн ордны барилга ашиглалтанд ороход бэлэн

Өмнөговь аймаг 2020 оныг Боловсролыг дэмжих жил болгон зарласан. Уг жилийн хүрээнд хуучин тамгын газрын барилгын суурин дээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Багш хөгжлийн ордныг барихаар болж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн.

Багш нарын ур чадварыг сайжруулах, тав тухтай сурах, ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор эхлүүлсэн барилга ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна.

Багш хөгжлийн ордны доторх хэсгээс 

ШИНЭ МЭДЭЭ