МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.03.28
Эрүүл мэнд

Дархан-Уул аймаг эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй боллоо

Дархан-Уул аймаг эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй боллоо. Хавдар болон халдвартны өвчний бүх төрлийн оношилгоо хийх боломжтой юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ