МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.19
Зам, Тээвэр

Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн авто замын хоёр урсгалын нийт 190 км замд хатуу хучилт хийжээ

ШИНЭ МЭДЭЭ