МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг сайжруулах шаардлагатай

ШИНЭ МЭДЭЭ