МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.09
Хууль, эрх зүй

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн ажлын хэсэг ХХЗХ-нд ажиллалаа

Монгол Улсын Их хурлын даргын 2022 оны 162 дугаар захирамжаар байгуулагдсан, Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг, УИХ-ын Тамгын газрын ХЗГ-ын Зөвлөхүүдийн зөвлөх Б.Баярмаа нарын  бүрэлдэхүүнтэй Зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг тус хороонд ажиллалаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ