МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.21
Барилга, Хот байгуулалт

Хонгор суманд ажиллаж, ирэх онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаас танилцууллаа

Дархан-Уул аймгаас сонгогдсон гишүүдийнхээ хамтаар Хонгор сумын иргэд, сонгогчидтойгоо уулзаж, 2020-2022 онд хийсэн ажлуудаа тайлагнаж, ирэх онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа танилцууллаа.

2023 онд тус суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

  • Цэвэрлэх байгууламжийн засвар, шинэчлэл (355.4 сая)
  • Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (2.7 тэрбум)
  • Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км (63.5 сая)
  • Спорт заалны барилга (541.3 сая) зэрэг нийт 3.7 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтууд хийгдэх юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ