МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.01.30
Орон нутгийн хөгжил

"Эрүүл мэндийн салбар дахь шинэчлэл" уулзалт боллоо

С.Чинзориг: Эрүүл мэндийн салбарт хууль эрх зүйн орчинг таатай болгох шаардлага байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ