МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Албан хаагч иргэдэд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байна
2023.02.02
Орон нутгийн хөгжил

Албан хаагч иргэдэд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байна

Намрын ээлжит чуулган завсарласан энэ хугацаанд тойрогтоо ажиллаж байна.

Даланзадгад сумын Засаг дарга Х.Батболд, Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч С.Мөнхбаяр, Ц.Будгэрэл болон албаны хүмүүсийн хамт Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар, Мал эмнэлгийн газар, Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын алба хаагчидтай уулзан байгууллага, албан хаагч иргэдэд тулгарч буй асуудлуудыг сонсон орон нутгийн удирдлага болон Засгийн газар, харьяа яамтуудад танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ