Барилгын салбарын ажилтны мэргэшлийн зэрэг горилох шалгалтын тестийн эмхэтгэл цахим хэлбэрт шилжиж эхэллээ
2023.03.20
Барилга, Хот байгуулалт

Барилгын салбарын ажилтны мэргэшлийн зэрэг горилох шалгалтын тестийн эмхэтгэл цахим хэлбэрт шилжиж эхэллээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсаны дагуу төрийн үйлчилгээг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, ил тод, нээлттэй, түргэн шуурхай хүргэх зорилгын хүрээнд “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-аас  Барилгын нэгдсэн мэдээллийн санг /www.mcis.gov.mn/ хөгжүүлэн төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимд шилжүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-аас зохион байгуулдаг мэргэшүүлэх болон чадавхжуулах сургалтуудыг бүрэн цахим хэлбэрээр зохион байгуулж буй.  2023.03.17-ны өдрөөс эхлэн Барилга, хот байгуулалтын сайдын  200 дугаар тушаалын Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 1-р хавсралтад заасан 1.1-6.6 хүрээний тестээс www.mcis.gov.mn -д байршуулж эхэлсэн.

Цаашдаа үе шаттайгаар бүх хүрээний тестийг цахим хэлбэрээр байршуулах юм. Иймд барилгын салбарын ажилтны мэргэшлийн зэрэг горилох инженерүүд тус тестийг  https://mcis.gov.mn/-д нэвтрэн үзэх боломжтой.

ШИНЭ МЭДЭЭ