МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Орхон суманд ажиллалаа
2023.03.25
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Орхон суманд ажиллалаа

Дархан-Уул аймгийн ЕБС-ийн багш нарт зориулсан "Багш бүрт компьютер" хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон сумын 8-р сургуулийн бүх багш нарт зөөврийн компьютер гардуулан өглөө.

Уг хөтөлбөр улсын төсвөөр 2022-2024 онд үе шаттайгаар үргэлжилнэ.

Мөн Орхон суманд 2023 оны 1.4 тэрбум төгрөгийн улсын төсвийн санхүүжилтээр 9-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, сумын төвийн авто замын засварын ажлууд тус тус хийгдэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ