МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

ЭЕШ-ын урьдчилсан үнэлгээнээс 800 оноо авсан хүүхдүүдийн батламжийг сургуулийн захирлуудад нь гардуулав
2023.04.10
Орон нутгийн хөгжил

ЭЕШ-ын урьдчилсан үнэлгээнээс 800 оноо авсан хүүхдүүдийн батламжийг сургуулийн захирлуудад нь гардуулав

Дархан -Уул аймгийнхаа ЕБС-ийн 12-р ангийн хүүхдүүдийн ЭЕШ-ын бэлтгэлийг хангахад жил бүр анхаарч дэмжсээр ирлээ. Өнгөрсөн жилээс манай хүүхдүүд улсдаа тэргүүлэх болсонд баяртай байна.

Тойрогтоо ажиллах үеэр ЭЕШ-ын урьдчилсан үнэлгээнээс хангалттай буюу 800 оноо авсан хүүхдүүдийн батламжийг сургуулийн захирлуудад нь гардууллаа.

Энэ жил ЕБС-ийн бүх багш нараа компьютероор хангахын зэрэгцээ 12-р ангийн 1100 орчим сурагчдыг "Мэргэн сайд Агданбуугийн Амар" сантай хамтарч ЭЕШ-д бэлдэх ажлыг тусгай хөтөлбөр, үнэлгээний систем хэрэгжүүлэх замаар хийж байна.

Энэ хүрээнд хүүхэд тус бүрийг 3-5 сард нийт 3 удаагийн урьдчилсан сорилд оруулснаар хоцрогдлыг тодорхойлж, улмаар хүүхэд тус бүрт нарийвчилсан үнэлгээ гаргаж, давтлагын online сургалтыг хийснээр сар бүр үр дүнг хэмжин сайжруулах арга хэрэгжүүлж байна.

Ингэснээр хүүхдүүдийн ЭЕШ-даа тэнцэх, өндөр оноо авах магадлал нэмэгдэхээс гадна урьдчилсан үнэлгээнүүдийн дүнд шалгалт өгөх дадал суух зэрэг олон давуу талтай юм.

Манай аймгийн боловсролын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа "Мэргэн сайд Агданбуугийн Амар" сангийнханд баярлалаа!

ШИНЭ МЭДЭЭ