МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Малчин, тариаланчид нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөх боломж олгоно
2023.04.14
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Малчин, тариаланчид нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөх боломж олгоно

УИХ-ын чуулганы /2023,04,14/ны өдрийн хуралдаанаар Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хэлэлцлээ.

УИХ-ын гишүүн Ц.Сандаг-Очир дээрх хуулийн төслийн НББХ-ны санал, дүгнэлтийг танилцуулав.

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан хууль, тогтоомжийн дагуу төрөөс олгох ноосны, сүүний, арьс ширний, улаанбуудайн урамшууллыг жил бүр улсын төсөвт суулган шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж, иргэдэд олгодог. Тухайбал, 2020 онд ноосны урамшуулалд 19.4 тэрбум төгрөгийг 46828 малчинд, сүүний урамшуулалд 4.3 тэрбум төгрөгийг 6516 малчин, мал бүхий этгээдэд, улаанбуудайн урамшуулалд 22.4 тэрбум төгрөгийг 797 иргэн, аж ахуйн нэгжид, арьс ширний урамшуулалд 9.9 тэрбум төгрөгийг 37825 мянган малчин, мал бүхий иргэдэд олгосон байна. Тэгвэл 2021 онд гэхэд ноосны 31.7 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг 91977 малчинд олгосон бол улаанбуудайн 22.7 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг 767 иргэн, аж ахуйн нэгжид олгожээ.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж буй малчин, тариаланчид нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ сайн дурын үндсэн дээр төлөх хуулийн зохицуулалттай. Улс орны хүнсний хангамж, үйлдвэрлэлийн суурь болдог эдгээр салбарын үйл ажиллагаа улирлын чанартай, байгаль, цаг уурын хамаарал бүхий нөхцөлд явагддаг зэрэг олон шалтгаанаар малчин, тариаланчид нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлж чадахгүй, тасалдуулах, төлөхгүй байх явдал гарч байгаа юм. Малчид, тариаланчдад төрөөс олгож буй урамшууллыг нэгэнт улсын төсөвт жил бүр тогтмол суулган олгож байгаа тул эдгээр иргэдийн шимтгэлийг уг урамшууллаас суутгаж төлөх боломжийг хуулиар зохицуулах үүднээс Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Туваан нарын 10 гишүүн энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсан юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ