МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.12.11
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Баянгол дүүрэгт хийгдсэн боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт 2020 онтой харьцуулахад 6,5 дахин нэмэгдсэн

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг өөрийн сонгогдсон Баянгол дүүрэгт Боловсролын салбарт хийгдсэн болон 2024 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын талаар өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан танилцууллаа. 

Баянгол дүүрэгт хийгдсэн боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт 2020 онтой харьцуулахад 6,5 дахин нэмэгдсэн байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ