МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.12.21
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

"Өөр өнцөг" нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг оролцлоо

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг:
Ажилтантай холбоотой хууль дээр ажилтны эрх ашгийг оруулах ёстой МҮЭХ гэхэд төрд ажиллаж байгаа ажилтнуудын эрх ашиг, төлөөллийг илүү хамаардаг. Хууль батлах үйл явцад хувийн хэвшил жинхэнээсээ оролцох боломжийг бүрдүүлэх цаг болсон.

ШИНЭ МЭДЭЭ