МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Сургалтын орчныг сайжруулж, техник, тоног төхөөрөмжийг гардууллаа
2023.12.22
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Сургалтын орчныг сайжруулж, техник, тоног төхөөрөмжийг гардууллаа

2023 оны улсын төсөвт Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийн боловсролын салбарын сургалтын орчин, техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг УИХ-ын гишүүн Ц.Сандаг-Очир, Шадар сайд С.Амарсайхан нар тусгуулсан билээ.

Уг төсвийн сүүлийн ажлууд болох:

  • Мултимедиа лингафоны танхим, Химийн хичээлийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг Боловсрол цогцолбор сургуульд
  • Биологи, химийн хичээлийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг Гүн галуутай цогцолбор сургуульд
  • Физикийн хичээлийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг Оюуны эрин цогцолбор сургуульд тус тус хүлээлгэн өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ