Чинзориг

Содном

Чинзориг

  • Монгол улсын их хурлын гишүүн
  • Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын байнгын хорооны гишүүн
  • Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн
  • Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны гишүүн
  • Өвөрхангай аймаг, 10-р тойрог
1985
1986
Монгол улсын их сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны төлөвлөгөөний комисст мэргэжилтэн ажиллаж эхлэв
1987
1988
1989
1990
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны хэлтсийн даргаар томилогдов
1991
1992
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогчоор томилогдов
1993
1994
1995
1996
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын даргаар сонгогдов
1997
Аймгийн МАН-ын хорооны дарга
1998
1999
2000
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайдаар томилогдож. 8 жил ажиллав
2001
2002
2003
2004
2005
Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалав
2006
2007
2008
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд даргаар томилогдов
2009
2010
Ерөнхий сайдын нийгмийн бодлогын зөвлөхөөр 2 жил ажиллав
2011
2012
2013
МАН-ын НБХГ-ын даргаар томилогдов
2014
Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайдаар томилогдов
2015
2016
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр Өвөрхангай аймгаас сонгогдов
2017
Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Сайд
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Өвөрхангай аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны төлөвлөгөөний комисс Мэргэжилтэн
2 Өвөрхангай аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа Нийгэм, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
3 Өвөрхангай аймаг Засаг даргын орлогч
4 Өвөрхангай аймгийн ИТХ Дарга
5 Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хороо Дарга
6 Монгол Улсын Засгийн газар Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд,
7 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар Дэд дарга, ерөнхий менежер
8 Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Нийгмийн бодлого Зөвлөх
9 МАН-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо Дарга
10 МАН-ын Бага хурал Гишүүн
11 Монгол Улсын Засгийн газар Хөдөлмөрийн сайд
12 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
13 Монгол Улсын Их Хурал Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга
14 Монгол Улсын Засгийн газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
15 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хужирт сумын 10-н жилийн дунд сургууль Өвөрхангай
2 МУИС Улаанбаатар
3 “Отгонтэнгэр” их сургууль Улаанбаатар