Батнасан

Б.Батнасан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, Багахангай дүүргийн ИТХ-ын дарга

Мэдээлэл ороогүй байна.