Ганибал

Наянтайн

Ганибал

  • Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
  • Байгаль орчин, Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүн
  • Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн
  • Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны гишүүн
  • Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны гишүүн
  • Сүхбаатар аймаг, 12-р тойрог
1996
1997
Улаанбаатарын Их сургууль, хэрэглээний математикч
1998
1999
2000
ШУТИС-ийн Сүхбаатар аймаг дахь Технологийн сургууль, математикийн багш, компьютерийн ухааны секторын эрхлэгч
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын зөвлөх
2010
2011
ШУТИС, программ хангамж, магистр
2012
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-ын дарга
2013
2014
2015
2016
Ардчилсан Намын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, намын байгуулалтын газрын дарга
Зам тээврийн хөгжлийн яамны ТЗУХЭЗГ-ын дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

31 мэдээ