Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 53 дугаар сургууль Улаанбаатар Бүрэн дунд
2 Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 Засгийн газрын дэргэдэх Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институт Улаанбаатар Баклавар
4 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль БНХАУ Баклавар
5 Зэвсэгт хүчний жанжин штабын академи ОХУ Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Ардын армийн 121,318 дугаар ангиуд Салбарын улс төрийн орлогч
2 Зэвсэгт хүчний ерөнхий штаб Сургалт, соёл, сурталчилгаа хүмүүжлийн мэргэжилтэн
3 Батлан хамгаалахын яамны төрийн захиргааны удирдлагын газар Дарга
4 Батлан хамгаалахын яамны стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газар Дарга
5 Батлан Хамгаалахын Яам Батлан Хамгаалахын Сайд