Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Баганнуур дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль Улаанбаатар Бүрэн дунд
2 Техникийн их сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 ШУТИС Улаанбаатар Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Багануурын цахилгаан шугам сүлжээний газар Дарга
2 "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК Дэд захирал
3 "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК Гүйцэтгэх захирал
4 Багануур хот Захирагч
5 "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК Гүйцэтгэх захирал
6 Эрчим Хүчний Яам Эрчим Хүчний Сайд