Чулуун

С

Чулуун

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 2 дугаар сургууль Зуунмод Бүрэн дунд
2 МУИС Улаанбаатар Баклавар
3 МУИС Улаанбаатар Доктор

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн Эрдэм шинжилгээний ажилтан
2 МУИС Түүхийн тэнхим Багш
3 ХҮДС Дэд захирал
4 МУИС-ийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль Нарийн бичгийн дарга
5 ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн Захирал
6 ШУА-ийн Түүх,археологийн хүрээлэн Захирал
7 ШУА-ийн Түүх,угсаатны зүйн хүрээлэн Захирал
8 Соёлын Яам Соёлын Сайд