Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Удирдлагын академи Багш
2 Удирдлагын академи Нийгмийн удирдлагын тэнхим Эрхлэгч
3 Удирдлагын академи Улс төр судлал, нийгмийн тэнхим Эрхлэгч
4 Удирдлагын академи Захирал
5 Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Яам Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Дэд Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 56 дугаар сургууль Улаанбаатар
2 Мимар Синаны их сургууль Турк Баклавар
3 МУИС Улаанбаатар Доктор