Амар

Л

Амар

    Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

  • 08/09/20

    Зээлийн хүүг 4 жилд 4 нэгж хувиар бууруулна

    Монгол Улсад банкны зээлийн хүү өндөр байгааг сүүлийн 20-иод жил хэлэлцэж, бодлогын түвшинд зээлийн хүүг бууруулах чиглэлээр тусгай хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлсэн боловч мэдэгдэхүйц ...

1 мэдээ