Саранцацрал

М.Саранцацрал

МҮЭХ-ны Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн мэргэжилтэн

Нийт 1 мэдээ байна.
  • 28/05/13

    М.Саранцацрал: Хуулинд урьдчилан сэргийлэх арга хэ...

    Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны Эрх зүйн туслалцааны төвийн хуулийн мэргэжилтэн М.Саранцацралтай хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуультай холбоотойгоор үүссэн маргааныг хэрхэн шийдэж байсан талаар ярилцлаа. -Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой асуудлаар ихэвчлэн хуулийн ямар маргаанаар ажилтан, иргэд ханддаг вэ? Ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, түүнтэй холбоотой нөхөн төлбөрийн тухай ас...
Нийт 1 хуудас/1 мэдээ