Эрдэнэ

С.Эрдэнэ

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Ардчилсан намын дарга

2003
2004
Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга
2005
2006
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Баянгол дүүргээс сонгогдов.
2009
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
2013
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг санаачлав.
2014
2015
Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудыг санаачлав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов.
2017
Ардчилсан намын дарга
2018
2019
2020
2021
2022

Хууль Төлөв
1.

Ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ойн медаль бий болгох тухай

2.

Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай

3.

Орон сууц, гэр хорооллын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө болон сууц өмчлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай

4.

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай

5.

Зээлийн хүүгийн хязгаар тогтоох болон мөнгө хүүлэлттэй тэмцэх тухай

6.

Жолоочийн даатгалын хууль

7.

Ардчилсан хувьсгалын анхдагчдад төрөөс тусламж, хөнгөлөлт олгох тухай

8.

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

9.

Хүний хөгжил сангийн тухай хууль

10.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах тухай

11.

Нийгмийн даатгалын тухай

12.

Хүүхдийн эрхийн тухай

13.

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

14.

Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого

15.

Нийгмийн даатгалаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай

16.

Нийгмийн даатгалаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

17.

Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын тухай

18.

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай

19.

Гэр бүлийн тухай

20.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

21.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай

22.

Нийгмийн халамжийн тухай

23.

Монгол улсын их хурлын тухай

24.

Нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн арга хэмжээний тухай

25.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

26.

Боловсролын тухай хууль