Нямбаатар

Х.Нямбаатар

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Хууль Зүй

Дотоод Хэргийн Сайд

1999
2000
Орхон их сургуулийг эрхзүйч мэргэжлээр төссөн
Орхон их сургуульд төр, эрхзүйн онолоор 7 жил багшилсан
2001
2002
Боловсрол судлалын магистрын зэрэг хамгаалав
2003
2004
2005
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгч
2006
2007
2008
Хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалав
2009
“Бест дриллинг” ХХК-ийг үүсгэн байгуулав
2010
2011
2012
Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга
Төрийн удирдлагын докторант
2013
2014
2015
СХД-ийн ЕБС-уудад смарт гар утас хэрэглэхийг хориглосон шийдвэр гаргав
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Сонгинохайрхан дүүргээс сонгогдов
2017
Хууль зүйн ухааны докторант
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Орхон их сургууль Багш
2 Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо Өмгөөлөгч
3 Сонгинохайрхан дүүргийн тамгын газар Хуулийн зөвлөх
4 Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс Дарга
5 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Дарга
6 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
7 Дотоод Хэргийн Яам Дотоод Хэргийн Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 48 дугаар дунд сургууль Улаанбаатар
2 Орхон их сургууль Улаанбаатар Бакалавр
3 Орхон их сургууль Улаанбаатар Боловсрол судлалын магистр
4 Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Улаанбаатар Хууль зүйн ухааны магистр
5 Удирдлагын Академи Улаанбаатар Төрийн удирдлагын докторант
6 Хууль сахиулахын Их сургууль Улаанбаатар Хууль зүйн ухааны докторант