Сандагсүрэн

Ж.Сандагсүрэн

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлого хариуцсан нэгдүгээр орлогч

Мэдээлэл ороогүй байна.