Ажил

Хаана Албан тушаал
1 СХД 7-р хороо Засаг дарга
2 СХД 25-р хороо Засаг дарга

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Политехникийн дээд сургууль Улаанбаатар Бакалавр

Шагнал

Шагналын нэр
1 Хүнс хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан
2 Улаанбаатар хотын хүндэт тэмдэг
3 Нийслэлийн 370 жилийн ойн медаль
4 Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
5 СХД-ийн Хүндэт тэмдэг
6 Алтан гадас одон