Ганбаяр

Г.Ганбаяр

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, НИТХ дахь нийгмийн бодлогын хороон дарга (2012-2016), Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спор

Мэдээлэл ороогүй байна.