Ганболд

Д.Ганболд

Монгол улсын их хурлын гишүүн

1986
1987
Тюмень хотын Улсын Их Сургуулийг аж үйлдвэрийн нягтлан бодогч, эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
1988
1989
1990
1991
1992
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Санхүүгийн хэлтсийн дарга
1993
1994
1995
1996
1997
Төрийн захиргаа, удирдлагын институтийг төрийн удирдлагын менежер мэргэжлээр төгсөв
Налайх районы АДХГЗ-ны Санхүүгийн хэлтэст зааварлагч, нягтлан бодогч
1998
Монгол улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгсөв
Дорнод аймгийн Хилийн цэргийн дугаар ангид хилчин байлдагч
1999
2000
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргаар томилогдов
2009
2010
2011
2012
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
2 Чингэлтэй дүүрэг Засаг дарга
3 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
4 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн хэлтэс Дарга
5 Улаанбаатар хотын санхүүгийн хэлтэс санхүүгийн болон татварын байцаагч
6 Сүхбаатарын районы АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэс ерөнхий нягтлан бодогч
7 Налайх дүүргийн АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэс зааварлагч нягтлан бодогч

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 ЗХУ-ын Тюмань хотын Улсын Их сургууль
2 Удирдлагын академи
3 Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Шагнал

Шагналын нэр
1 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
2 Санхүү банкны тэргүүний ажилтан