Мөнхцэцэг

Ц.Мөнхцэцэг

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1996
1997
Өнөөдөр сонины улс төр, гадаад мэдээний албанд тоймч, орчуулагч
МУИС, улс төр судлал
1998
МУИС-ийн улс төр судлалын тэнхимд багш
1999
МУИС, “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зүгээс олон нийтийн санаа бодолд үзүүлэх нөлөөлөл” магистр
2000
2001
2002
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимд багш
2003
2004
2005
2006
ХБНГУ-ын Koblenz Landau University-д зочин судлаач
2007
2008
Улс төрийн коммуникацийн төвийн захирал
2009
Улс төр судлаач, Улс төр судлалын доктор, дэд профессор
2010
2011
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч
2012
Улс төрийн коммуникацийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал
2013
АНУ-ын Ohio State University-д зочин судлаач
2014
МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхимд дэд профессор
2015
2016
2017
2018
2019
Стратеги академийн захирал
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025